Ochrana osobních údajů

Obecně

Ochranu osobních údajů (GDPR) zajišťujeme podle dvou zásadních právních předpisů:

  • Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
  • Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Ochrana osobních údajů je jednou z priorit kempu, protože si uvědomujeme, jak citlivá záležitost je to pro všechny zaměstnance i partnery.

Ochranu osobních údajů zajišťujeme z různých pohledů pomocí vyškolení personálu, vydáním řídicích dokumentů, zlepšenou ochranou v rámci informačních technologií, software a spisové služby.

Garant

Garantem zabezpečujícím účinné zavedení a dodržování GDPR je v našem kempu Miroslav Zubalík, který je zároveň jednatelem firmy.

Ke stažení

Politika ochrany osobních údajů (GDPR)

Informace pro hosty

Informace pro obchodní partnery